Estatuts

En aquest apartat es poden consultar tant els estatuts fundacionals com els vigents actualment que daten de l’any 1985.

D’acord amb el que es va aprovar en l’última assemblea ordinària, estem immersos en la creació d’una comissió formada per socis voluntaris al costat de membres de l’actual junta, per l’elaboració d’uns nous estatuts, més actuals i adaptats a la normativa de la Direcció General de l’Esport i que contemplin totes les particularitats aprovades via assemblea durant els últims anys referents, per exemple al repartiment d’entrades, funcionament reserva places, etc.

Estatuts 1959

Estatuts 1985